Włącz dodatkową opcję i pozwól klientom zostawiać napiwki online wyrażone w % lub indywidualnie określonej kwocie.

Pozwól klientom zostawiać napiwki online

  1. Przejdź do zakładki Restauracja” → „Ustawienia zamówień”.

  2. Następnie przejdź do formularza zamówień, zaznacz opcję „Napiwki” i zapisz zmiany.

  3. Klient może wybrać napiwek wyrażony w wartości % lub wprowadzić dowolną kwotę.

  4. Rozliczenie napiwku zobaczysz w podsumowaniu złożonego zamówienia.


Ustaw inną kwotę napiwku

W systemie UpMenu możesz łatwo zmienić wysokość napiwku zgodnie z własnymi preferencjami.

  1. Przejdź do zakładki Restauracja” → „Ustawienia zamówień”.

  2. Następnie przejdź do formularza zamówienia, wybierz opcję „Napiwki” i zmień wysokość napiwku w%.

  3. Zapisz zmiany.

  4. Twoje zmiany są widoczne na Twojej stronie.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?