System UpMenu pozwala na obsługę zamówień złożonych online na dowolnym urządzeniu. Sprawdź jak aktywować lub zablokować zamówienia online.

Złożone zamówienia będą oczekiwać na przyjęcie lub odrzucenie przez nielimitowany czas, jednakże szybkość reakcji personelu jest kluczowa dla osiągnięcia wysokiej satysfakcji klientów restauracji i zachęcamy do jak najszybszego obsługiwania wpływających zamówień.

Akceptowanie zamówień w witrynie internetowej

Po zaakceptowaniu zamówienia wskaż czas, w jakim zostanie zrealizowane, aby poinformować klienta, kiedy zostanie ono dostarczone lub gotowe do odbioru.

 1. Przejdź do zakładki „Zamówienia” → „Rozpocznij odbieranie zamówień”.

 2. Wybierz „Przyjmij do realizacji”, a następnie podaj czas realizacji zamówienia.

 3. Klient po złożeniu zamówienia zobaczy jego podsumowanie, a następnie potwierdzenie przyjęcia wraz z wyznaczonym przez Ciebie czasem realizacji.

Zobacz jak ustawić czas realizacji zamówień.

Odrzucanie zamówień w witrynie internetowej

Odrzucając zamówienia, podaj powód jego niezrealizowania. Dzięki temu umożliwisz klientowi szybkie dokonanie zmiany i nie będziesz musiał dodatkowo marnować czasu na informowanie.

 1. Przejdź do zakładki „Zamówienia” → „Rozpocznij odbieranie zamówień”.

 2. Wybierz opcję „Odrzuć”, a następnie podaj powód odrzucenia.

 3. W podsumowaniu Klient zostanie poinformowany o tym, dlaczego jego zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 4. Zwrot płatności w przypadku odrzuconego zamówienia nie jest wysyłany automatycznie. Aby dokonać zwrotu za odrzucone zamówienie, zapoznaj się z instrukcją Zwracanie płatności online.

Powiadomienia o nowych zamówieniach w witrynie internetowej

Nowe zamówienia są sygnalizowane za pomocą głośnego dźwięku. Aby takie powiadomienie otrzymać, należy aplikację mieć stale włączoną i nie dopuścić urządzenia do przejścia w tryb uśpienia.

Opóźnianie przyjętych zamówień

UpMenu pozwala na opóźnienie przyjętych już zamówień. Jest to świetne rozwiązanie w sytuacji, gdy z nieprzewidzianych powodów przyjęte zamówienie nie może zostać zrealizowane na wstępnie przewidzianą godzinę. Aby informować klienta o opóźnieniu zamówienia za pośrednictwem Twojej strony internetowej, wiadomości SMS lub przez wiadomość e-mail musisz najpierw uruchomić opcję w sekcji „Powiadomienia o opóźnieniu zamówienia dla Twojego klienta” w Powiadomieniach.

 1. Przejdź do „Zamówienia”.

 2. Wybierz zamówienie, które chcesz opóźnić.

 3. Rozwiń opcje.

 4. Naciśnij „Opóźnij zamówienie”.

 5. Wybierz, o ile minut chcesz opóźnić zrealizowanie zamówienia.

 6. Przy zamówieniu pojawi się etykieta „Opóźnione” i licznik odmierzający czas do zrealizowania zamówienia zostanie zaktualizowany.

 7. Klient zostanie poinformowany o opóźnieniu za pośrednictwem Twojej strony internetowej, a licznik zostanie zaktualizowany.

Odrzucanie już przyjętych zamówień w witrynie internetowej

W panelu administracyjnym UpMenu w sekcjach zamówień można znaleźć opcje odrzucania już zaakceptowanych zamówień.

 1. Przejdź do zakładki „Zamówienia”.

 2. Wybierz „Przyjęte” zamówienie, które chcesz odrzucić.

 3. Przejdź do menu po prawej stronie.

 4. Wybierz: „Odrzuć jeżeli nie zrealizowane”.

 5. Wpisz powód lub wybierz go z listy.

 6. Kliknij „Odrzuć”.

Akceptowanie zamówień na urządzeniach Android/iOS

Aby szybko realizować nowe zamówienia, pozostaw aplikację cały czas włączoną bez wygaszania ekranu. Po zaakceptowaniu zamówienia wskaż czas, w jakim zostanie zrealizowane, aby poinformować klienta, kiedy zostanie ono dostarczone lub gotowe do odbioru.

 1. Uruchom aplikację lub pobierz w Google Play bądź App Store.

 2. Wybierz zakładkę „Zamówienia”.

 3. Wybierz opcję „Akceptuj”, a następnie podaj czas realizacji zamówienia.

 4. Klient po złożeniu zamówienia zobaczy jego podsumowanie, a następnie potwierdzenie przyjęcia wraz z wyznaczonym przez Ciebie czasem realizacji.

Odrzucanie zamówień na urządzeniach Android/iOS

Odrzucając zamówienia, podaj powód jego niezrealizowania. Dzięki temu umożliwisz klientowi szybkie dokonanie zmiany i nie będziesz musiał dodatkowo marnować czasu na informowanie.

 1. Uruchom aplikację lub pobierz w Google Play bądź App Store.

 2. Wybierz zakładkę „Zamówienia”.

 3. Wybierz opcję „Odrzuć”, a następnie podaj powód odrzucenia.

 4. W podsumowaniu Klient zostanie o tym poinformowany, dlaczego jego zamówienie nie zostanie zrealizowane.

Powiadomienia o nowych zamówieniach na urządzeniach Android/iOS

 • Nowe zamówienia są sygnalizowane za pomocą głośnego dźwięku jako wiadomość push. Aby takie powiadomienie otrzymać, należy aplikację mieć stale włączoną i nie dopuścić urządzenia do przejścia w tryb uśpienia (aplikacja w tle nie będzie dawała powiadomienia dźwiękowego).

 • Możesz również ustawić automatyczne drukowanie przychodzących zamówień.

Zobacz też

Odbieranie zamówień bezpośrednio na drukarce paragonowej

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?