System UpMenu pozwala na obsługę zamówień złożonych online na dowolnym urządzeniu. Sprawdź jak aktywować lub zablokować zamówienia online.

Złożone zamówienia będą oczekiwać na przyjęcie lub odrzucenie przez nielimitowany czas, jednakże szybkość reakcji personelu jest kluczowa dla osiągnięcia wysokiej satysfakcji klientów restauracji i zachęcamy do jak najszybszego obsługiwania wpływających zamówień.

Przyjmowanie zamówień

Zarządzaj nowymi zamówieniami, zdecyduj czy chcesz je przyjąć, czy odrzucić, a może opóźnić czas realizacji. Aby informować klienta o opóźnieniu zamówienia za pośrednictwem Twojej strony internetowej, wiadomości SMS lub przez wiadomość e-mail musisz najpierw uruchomić opcję w sekcji „Powiadomienia o opóźnieniu zamówienia dla Twojego klienta” w „Powiadomieniach”.

 1. Przejdź do zakładki „Zamówienia”.

 2. W lewym górnym rogu wyświetlą się nowe zamówienia oczekujące na akceptację.

 3. Wybierz „Przyjmij do realizacji”, a następnie podaj czas realizacji zamówienia.

 4. Klient po złożeniu zamówienia zobaczy jego podsumowanie, a następnie potwierdzenie przyjęcia wraz z wyznaczonym przez Ciebie czasem realizacji.

 5. Możesz opóźnić realizację przyjętego zamówienia. Rozwiń opcje i wybierz „Opóźnij zamówienie”. Wybierz, o ile minut chcesz opóźnić zrealizowanie zamówienia.

 6. Przy zamówieniu pojawi się etykieta „Opóźnione” i licznik odmierzający czas do zrealizowania zamówienia zostanie zaktualizowany.

 7. Klient zostanie poinformowany o opóźnieniu za pośrednictwem Twojej strony internetowej, a licznik zostanie zaktualizowany.

 8. Możesz` też odrzucić już zaakceptowane zamówienie. Rozwiń opcje i wybierz „Odrzuć jeżeli nie zrealizowane”, wpisz powód lub wybierz go z listy i zatwierdź.

 9. Klient zostanie poinformowany, że zamówienie zostało odrzucone, wyświetli się również powód odrzucenia, który został wybrany.

 10. Jeżeli nie możesz zrealizować zamówienia wybierz przy nim opcję „Odrzuć”, a następnie podaj powód odrzucenia.

 11. W podsumowaniu Klient zostanie poinformowany o tym, dlaczego jego zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 12. Zwrot płatności w przypadku odrzuconego zamówienia nie jest wysyłany automatycznie. Aby dokonać zwrotu za odrzucone zamówienie, zapoznaj się z instrukcją Zwracanie płatności online.

Zobacz jak ustawić czas realizacji zamówień.

Powiadomienia o nowych zamówieniach w witrynie internetowej

Nowe zamówienia są sygnalizowane za pomocą głośnego dźwięku. Aby takie powiadomienie otrzymać, należy aplikację mieć stale włączoną i nie dopuścić urządzenia do przejścia w tryb uśpienia.

Akceptowanie zamówień na urządzeniach Android/iOS

Aby szybko realizować nowe zamówienia, pozostaw aplikację cały czas włączoną bez wygaszania ekranu. Po zaakceptowaniu zamówienia wskaż czas, w jakim zostanie zrealizowane, aby poinformować klienta, kiedy zostanie ono dostarczone lub gotowe do odbioru.

 1. Uruchom aplikację lub pobierz w Google Play bądź App Store.

 2. Wybierz zakładkę „Zamówienia”.

 3. Wybierz opcję „Akceptuj”, a następnie podaj czas realizacji zamówienia.

 4. Klient po złożeniu zamówienia zobaczy jego podsumowanie, a następnie potwierdzenie przyjęcia wraz z wyznaczonym przez Ciebie czasem realizacji.

Odrzucanie zamówień na urządzeniach Android/iOS

Odrzucając zamówienia, podaj powód jego niezrealizowania. Dzięki temu umożliwisz klientowi szybkie dokonanie zmiany i nie będziesz musiał dodatkowo marnować czasu na informowanie.

 1. Uruchom aplikację lub pobierz w Google Play bądź App Store.

 2. Wybierz zakładkę „Zamówienia”.

 3. Wybierz opcję „Odrzuć”, a następnie podaj powód odrzucenia.

 4. W podsumowaniu Klient zostanie o tym poinformowany, dlaczego jego zamówienie nie zostanie zrealizowane.

Powiadomienia o nowych zamówieniach na urządzeniach Android/iOS

 • Nowe zamówienia są sygnalizowane za pomocą głośnego dźwięku jako wiadomość push. Aby takie powiadomienie otrzymać, należy aplikację mieć stale włączoną i nie dopuścić urządzenia do przejścia w tryb uśpienia (aplikacja w tle nie będzie dawała powiadomienia dźwiękowego).

 • Możesz również ustawić automatyczne drukowanie przychodzących zamówień.

Zobacz też

Odbieranie zamówień bezpośrednio na drukarce paragonowej

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?