W UpMenu możesz zdefiniować różne godziny pracy restauracji z uwzględnieniem form realizacji zamówień. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość ustawienia przerwy w pracy restauracji dla każdej opcji realizacji zamówień. Sprawdź też jak zarządzać składanymi zamówieniami na jak najszybciej i na przyszłość.

Ustawienie domyślnych godzin pracy

Możesz dowolnie zdefiniować godziny otwarcia Twojej restauracji uwzględniając np. lokalne obyczaje związane z przerwą w pracy tzw. sjestą.

 1. Przejdź do zakładki Restauracja”→„Godziny pracy → „Domyślne”.

 2. Ustaw godziny otwarcia i zamknięcia restauracji w poszczególne dni tygodnia.

 3. Opcjonalnie możesz wprowadzić przerwę w pracy lokalu. W tym celu ustaw godziny przypadające na pierwszą część dnia a następnie skorzystaj ze znaku „+” i podaj godziny otwarcia po przerwie.

 4. Zapisz zmiany.

 5. Klienci zobaczą godziny pracy restauracji podczas składania zamówienia w sekcji Informacje.

Ustawienie godzin realizacji zamówień w dostawie

Możesz dowolnie skonfigurować godziny realizacji zamówień w dostawie do klientów uwzględniając np. możliwości obsługi przez zespół lub natężenie ruchu czy przerwę w pracy.

 1. Przejdź do zakładki Restauracja”→„Godziny pracy → „Dostawa”.

 2. Włącz opcję „Godziny dostaw są inne niż godziny pracy na miejscu” i ustaw wybrane dni oraz godziny rozpoczęcia oraz zakończenia dostaw (opcjonalnie). Każdorazowo możesz skorzystać z funkcji „+” i podać godziny dostaw w dwóch porach dnia.

 3. Zapisz zmiany.

 4. Klienci zobaczą godziny dostaw podczas składania zamówienia w sekcji Informacje.

Ustawienie godzin pracy dla zamówień realizowanych na wynos

W UpMenu możesz skonfigurować inne od pracy lokalu godziny realizacji zamówień na wynos.

 1. Przejdź do zakładki Restauracja”→„Godziny pracy → „Odbiór”.

 2. Włącz opcję „Godziny odbiorów są inne niż godziny pracy na miejscu” i ustaw godziny obsługi tych zamówień w poszczególne dni tygodnia (opcjonalnie). Każdorazowo możesz skorzystać z funkcji „+” i podać godziny odbiorów w dwóch porach dnia.

 3. Zapisz zmiany.

 4. Klienci zobaczą godziny odbiorów podczas składania zamówienia w sekcji Informacje.

Ustawienie godzin pracy dla zamówień realizowanych z rezerwacją stolika

Aby sprawnie obsługiwać klientów możesz ustawić godziny dla rezerwacji stolika pamiętając o włączeniu opcji rezerwacji w systemie.

 1. Przejdź do zakładki Restauracja”→„Godziny pracy → „Rezerwacje”.

 2. Włącz opcję „Godziny rezerwacji są inne niż godziny pracy na miejscu” i ustaw godziny obsługi tych zamówień w poszczególne dni tygodnia (opcjonalnie). Każdorazowo możesz skorzystać z funkcji „+” i podać godziny rezerwacji w dwóch porach dnia.

 3. Zapisz zmiany.

 4. Klienci zobaczą godziny odbiorów m.in. podczas rezerwacji stolika lub w trakcie składania zamówienia w sekcji Informacje.

Ustawienie godzin pracy dla zamówień realizowanych w niestandardowych typach dostaw

Jeśli wprowadziłeś w swojej restauracji własne typy dostaw, to zadbaj również o odpowiednie ustawienie godzin ich realizacji aby zapewnić sprawne funkcjonowanie lokalu.

 1. Przejdź do zakładki Restauracja”→„Godziny pracy → wybierz wprowadzony wcześniej własny typ np. bezdotykowa dostawa.

 2. Włącz opcję „Godziny bezdotykowej dostawy są inne niż godziny pracy na miejscu” i ustaw godziny obsługi tych zamówień w poszczególne dni tygodnia (opcjonalnie). Każdorazowo możesz skorzystać z funkcji „+” i podać godziny w dwóch porach dnia.

 3. Zapisz zmiany.

 4. Klient składając zamówienie będzie miał możliwość wyboru terminu jego realizacji spośród ustawionych wcześniej dni oraz godzin. W przypadku chęci złożenia zamówienia w innym czasie niż ustawione dni i godziny, wyświetli się informacja o braku możliwości zamówienia i konieczności wybrania innego terminu.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?