W UpMenu możesz zdefiniować różne godziny pracy restauracji z uwzględnieniem form realizacji zamówień. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość ustawienia przerwy w pracy restauracji dla każdej opcji realizacji zamówień.

Ustawienie domyślnych godzin pracy

Możesz dowolnie zdefiniować godziny otwarcia Twojej restauracji uwzględniając np. lokalne obyczaje związane z przerwą w pracy tzw. sjestą.

 1. Przejdź do zakładki Restauracja”→„Godziny pracy → „Domyślne”.

 2. Ustaw godziny otwarcia i zamknięcia restauracji w poszczególne dni tygodnia.

 3. Opcjonalnie możesz wprowadzić przerwę w pracy lokalu. W tym celu ustaw godziny przypadające na pierwszą część dnia a następnie skorzystaj ze znaku „+” i podaj godziny otwarcia po przerwie.

 4. Zapisz zmiany.

 5. Klienci zobaczą godziny pracy restauracji podczas składania zamówienia w sekcji Informacje.

Ustawienie godzin realizacji zamówień w dostawie

Możesz dowolnie skonfigurować godziny realizacji zamówień w dostawie do klientów uwzględniając np. możliwości obsługi przez zespół lub natężenie ruchu czy przerwę w pracy.

 1. Przejdź do zakładki Restauracja”→„Godziny pracy → „Dostawa”.

 2. Włącz opcję „Godziny dostaw są inne niż godziny pracy na miejscu” i ustaw wybrane dni oraz godziny rozpoczęcia oraz zakończenia dostaw (opcjonalnie). Każdorazowo możesz skorzystać z funkcji „+” i podać godziny dostaw w dwóch porach dnia.

 3. Zapisz zmiany.

 4. Klienci zobaczą godziny dostaw podczas składania zamówienia w sekcji Informacje.

Ustawienie godzin pracy dla zamówień realizowanych na wynos

W UpMenu możesz skonfigurować inne od pracy lokalu godziny realizacji zamówień na wynos.

 1. Przejdź do zakładki Restauracja”→„Godziny pracy → „Odbiór”.

 2. Włącz opcję „Godziny odbiorów są inne niż godziny pracy na miejscu” i ustaw godziny obsługi tych zamówień w poszczególne dni tygodnia (opcjonalnie). Każdorazowo możesz skorzystać z funkcji „+” i podać godziny odbiorów w dwóch porach dnia.

 3. Zapisz zmiany.

 4. Klienci zobaczą godziny odbiorów podczas składania zamówienia w sekcji Informacje.

Ustawienie godzin pracy dla zamówień realizowanych z rezerwacją stolika

Aby sprawnie obsługiwać klientów możesz ustawić godziny dla rezerwacji stolika pamiętając o włączeniu opcji rezerwacji w systemie.

 1. Przejdź do zakładki Restauracja”→„Godziny pracy → „Rezerwacje”.

 2. Włącz opcję „Godziny rezerwacji są inne niż godziny pracy na miejscu” i ustaw godziny obsługi tych zamówień w poszczególne dni tygodnia (opcjonalnie). Każdorazowo możesz skorzystać z funkcji „+” i podać godziny rezerwacji w dwóch porach dnia.

 3. Zapisz zmiany.

 4. Klienci zobaczą godziny odbiorów m.in. podczas rezerwacji stolika lub w trakcie składania zamówienia w sekcji Informacje.

Ustawienie godzin pracy dla zamówień realizowanych w niestandardowych typach dostaw

Jeśli wprowadziłeś w swojej restauracji własne typy dostaw, to zadbaj również o odpowiednie ustawienie godzin ich realizacji aby zapewnić sprawne funkcjonowanie lokalu.

 1. Przejdź do zakładki Restauracja”→„Godziny pracy → wybierz wprowadzony wcześniej własny typ np. bezdotykowa dostawa.

 2. Włącz opcję „Godziny bezdotykowej dostawy są inne niż godziny pracy na miejscu” i ustaw godziny obsługi tych zamówień w poszczególne dni tygodnia (opcjonalnie). Każdorazowo możesz skorzystać z funkcji „+” i podać godziny w dwóch porach dnia.

 3. Zapisz zmiany.

 4. Klient składając zamówienie będzie miał możliwość wyboru terminu jego realizacji spośród ustawionych wcześniej dni oraz godzin. W przypadku chęci złożenia zamówienia w innym czasie niż ustawione dni i godziny, wyświetli się informacja o braku możliwości zamówienia i konieczności wybrania innego terminu.

Ustawienia dostępności zamówień z określoną godziną odbioru

W UpMenu możesz w prosty sposób ustawić dostępność zamówień z określoną godziną odbioru. Zdecyduj, jak wcześnie po otwarciu lokalu oraz ile czasu przed jego zamknięciem klient jest w stanie złożyć zamówienie.

 1. Przejdź do zakładki "Restauracja → Godziny pracy" i znajdź pole "Czas realizacji"

 2. W polu "Za ile minut najwcześniej można zamówić?" w minutach wpisz, ile czasu po otwarciu najwcześniej klient ma możliwość złożenia zamówienia - to wyznaczy, ile czas zajmie przyjęcie i przygotowanie zamówienia do wydania. Np.: Gdy lokal otwiera się o godzinie 11:00, wpisując w tym polu 60 minut ustawienie pozwoli klientowi złożyć zamówienie najwcześniej na godzinę 12:00.

 3. W polu "Ile minut najpóźniej przed końcem można zamówić?" w minutach wpisz, ile czasu przed zamknięciem ma klient na złożenie zamówienia - tak, aby pracownicy zdążyli je przyjąć i przygotować do wydania. Np.: Gdy lokal zamyka się o godzinie 24:00, wpisując w tym polu 60 minut ustawienie pozwoli klientowi złożyć zamówienie najpóźniej na godzinę 22:45.

 4. Zapisz zmiany.

 5. Od teraz klienci będą mogli składać zamówienia tylko w wyznaczonych przez ciebie ramach czasowych.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?