UpMenu umożliwia tworzenie wielu użytkowników systemu dla Twojej restauracji, a także przypisywanie im różnych uprawnień. Jako administrator konta w każdym momencie możesz dodać kolejnego użytkownika, nadając mu wybrane uprawnienia dostosowane do pełnionej roli.

Dodawanie użytkownika

  1. Przejdź do zakładki „Ustawienia”→ „Użytkownicy” → „Nowy użytkownik”.

  2. Wypełnij formularz danymi użytkownika oraz ustaw hasło do logowania.

  3. Nadaj odpowiednie uprawnienia korzystając z rekomendowanych podpowiedzi lub ustawiając własne preferencje.

  4. Wybierz restauracje, do których użytkownik ma mieć dostęp klikając na poszczególne z nich lub ustaw „Dostęp dla wszystkich restauracji z tego konta” (w przypadku sieci).

  5. Zapisz zmiany.

Edytowanie uprawnień użytkownika

Zarówno dane użytkownika jak i uprawnienia możesz również w dowolnym momencie zmienić rozszerzając je lub zawężając.

  1. Przejdź do zakładki „Ustawienia” → „Użytkownicy” → przejdź do ikony dodatkowych opcji przy wybranym koncie i kliknij „Edytuj”.

  2. Wprowadź preferowane zmiany edytując formularz użytkownika lub ustawiając uprawnienia.

  3. Zapisz zmiany.

Wskazówka

Najczęstsze konfiguracje praw użytkownika:
Wszystkie uprawnienia – dostęp do wszystkich sekcji we wszystkich restauracjach, rekomendowane dla właściciela;
Tylko zamówienia – dostęp ograniczony do odbioru zamówień, rekomendowane dla personelu;
Niestandardowe – możliwość skonfigurowania własnych ustawień dostępu, rekomendowane dla menedżera.

Usunięcie użytkownika

Jeśli z różnych względów nie chcesz aby dany użytkownik posiadał dostęp do konta Twojej restauracji możesz go w łatwy sposób usunąć z systemu.

  1. Przejdź do zakładki „Ustawienia” → „Użytkownicy” → przejdź do ikony dodatkowych opcji przy wybranym koncie i kliknij „Usuń”.

  2. Potwierdź usunięcie konta użytkownika klikając „OK”.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?