Internetowy system zamówień online UpMenu pozwala łatwo sprawdzić historię wysłanych wiadomości push.

Panel szczegółów historii powiadomień PUSH

Sprawdzanie historii wiadomości Push

  1. Przejdź do sekcji „Raporty” i wybierz „Raport wypychania”.
  2. Wybierz okres, wypełniając pola „Od” i „Do”.
  3. Jeśli zaangażowana jest sieć restauracji, wybierz restaurację, w której chcesz uzyskać dane – w przeciwnym razie pozostaw trzecie pole puste.
  4. Naciśnij szukaj.

Zawartość tabeli

Widoczne są teraz dwa obszary – podsumowanie każdej kampanii wiadomości Push (zawierającej nazwę kampanii i liczbę wysłanych powiadomień) oraz tabelę.

Tabela w internetowym systemie zamawiania żywności składa się z każdego wysłanego powiadomienia push.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?