Jeśli zmieniłeś dane Twojej firmy lub wprowadziłeś je błędnie do systemu UpMenu, możesz w każdym momencie dokonać aktualizacji, aby uniknąć problemów przy rozliczeniu. Jest to prostsze niż myślisz!

Jeśli dokonasz zmiany danych w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, kolejna faktura będzie wystawiona na nowe dane.

  1. Przejdź do „Ustawienia” → „Dane do faktury”.

  2. W sekcji „Dane do faktury” wpisz dane rejestrowe firmy.

  3. W sekcji „Dane kontaktowe” podaj dane osoby do kontaktu.

  4. Zapisz zmiany.

Wskazówka

Aby dowiedzieć się jak zmienić numer konta bankowego przeczytaj ten artykuł.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?