Jeśli zmieniłeś dane Twojej firmy lub wprowadziłeś je błędnie do systemu UpMenu, możesz w każdym momencie dokonać aktualizacji aby uniknąć trudności przy rozliczeniu.

  1. Przejdź do zakładki „Ustawienia” → „Dane do faktury”. Tą opcję znajdziesz również w nawigacji po prawej stronie swojego panelu administracyjnego.
  2. W sekcji „Dane do faktury” wpisz dane rejestrowe firmy.
  3. W sekcji „Dane kontaktowe” wpisz adresy mailowe, na które będą wysyłane faktury oraz imię, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej.
  4. Zapisz zmiany.
Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?