W UpMenu możesz poinformować konkretnego klienta o szacowanym czasie oczekiwania na realizację zamówienia lub dostawę korzystając z różnych ustawień.

Pokazuj klientom średni czas realizacji zamówienia w danej godzinie

W systemie UpMenu są gromadzone i przetwarzane informacje, na podstawie których obliczany jest średni czas realizacji zamówienia w dostawie lub na wynos.

 1. Przejdź do zakładki „Restauracja” → „Ustawienia zamówień” → „Ustawienia zaawansowane” → „Przyjmowanie zamówień”.

 2. Włącz opcję „Pokazuj klientom średni czas realizacji zamówienia w danej godzinie”. Możesz ustawić średni czas wyrażony w minutach dla dostawy i dla odbioru na miejscu lub pozostawić puste pola aby system sam wyliczył średnią.

 3. Zapisz.

 4. Klient podczas wyboru sposobu realizacji zamówienia zobaczy średni czas dla każdej z możliwości.

Akceptuj zamówienia automatycznie z domyślnym czasem realizacji zamówienia

Możesz ustawić automatyczną opcję odbioru zamówień, dla której wprowadzisz domyślny czas realizacji zamówień. Dzięki tej opcji klient od razu zostanie poinformowany o czasie oczekiwania a obsługa nie będzie musiała każdorazowo wprowadzać tej wartości.

 1. Przejdź do zakładki „Restauracja” → „Ustawienia zamówień” → „Ustawienia zaawansowane” → „Przyjmowanie zamówień”.

 2. Włącz opcję „Akceptuj zamówienia automatycznie z domyślnym czasem realizacji zamówienia” i wprowadź wartość wyrażoną w minutach.

 3. Zapisz.

 4. Klient zobaczy w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wyznaczony przez Ciebie czas realizacji zamówienia.

 5. Zamówienie zostanie automatycznie zaakceptowane, a obsługa restauracji zobaczy je oznaczone jako „Przyjęte”.

Akceptuj zamówienia bez konieczności podawania czasu realizacji zamówienia

W przypadku dużej liczby zamówień i problemów z oszacowaniem czasu ich realizacji możesz ustawić opcję odbioru zamówień bez podawania czasu.

 1. Przejdź do zakładki „Restauracja” → „Ustawienia zamówień” → „Ustawienia zaawansowane” → „Przyjmowanie zamówień”.

 2. Włącz opcję „Akceptuj zamówienia bez konieczności podawania czasu realizacji zamówienia”.

 3. Zapisz.

 4. Obsługa restauracji przyjmując zamówienia wybierze opcję „Akceptuj bez podawania czasu realizacji”.

 5. Klient po dokonaniu zamówienia zobaczy podsumowanie a następnie informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?