Kiedy przydaje się wiele menu

1. Zmieniasz menu na nowe (np. nowy sezon).

W takiej sytuacji możesz stworzyć nowe menu w systemie, które będzie niedostępne dla klientów. Następnie skonfigurować je i udostępnić w dniu wejścia nowego menu w życie.

2. Zmieniasz ceny na nowe (np. nowy sezon).

Dodajesz wtedy cennik do obecnego menu, w którym wprowadzisz nowe ceny. Gotowy cennik udostępnisz w na stronie w odpowiednim momencie.

3. Masz sieć restauracji z jednakowym menu.

W UpMenu tworzysz jedno menu, które będzie dostępne w całej Twojej sieci. Dzięki temu łatwo i szybko możesz zarządzać menu w całej sieci.

4. Masz sieć restauracji z jednakowym menu ale różnymi cenami.

Lokalizacje w większych miastach często muszą płacić wyższe koszty utrzymania. W takim przypadku UpMenu daje możliwość stworzenia jednego menu i wielu cenników. Dzięki temu w ta sama oferta będzie miała inne ceny w zależności od lokalizacji restauracji.

5. Masz sieć restauracji z różnym menu i różnymi cenami w każdym lokalu.

Każdy lokal w sieci ma inną ofertę i różne ceny? W UpMenu możesz stworzyć dla każdego lokalu osobne menu z indywidualnym cennikiem dla poszczególnych Twoich lokali.

Tworzenie wielu menu (jeden lokal)

Załóżmy, że chcesz stworzyć drugie menu dla swojego lokalu.

 1. W zakładce "Menu" rozwiń opcje i wybierz Zarządzaj wieloma menu .

 2. W prawym górnym rogu wybierz opcje Stwórz nowe menu .

 3. Podaj nazwę nowego menu np. „Menu 2020” i zapisz zmiany.

 4. W nowo powstałym menu wybierz opcje Stwórz nowy cennik. Podaj nazwę np. „Cennik 2020” i wybierz swój lokal.

 5. Wprowadzać nowe menu. Zobacz jak dodać kategorie i produkty.

 6. Gdy nowe menu będziesz mieć już gotowe wróć do „Zarządzania wieloma menu aby zaktualizować menu na stronie.

 7. Z opcji przy aktualnym menu wybierz Edytuj .

 8. W formularzu z pola Restauracje w którym menu jest dostępne usuń swoją restaurację i zapisz zmiany.

 9. Wejdź edycję nowego menu. W formularz wybierz swoją restaurację i zapisz zmiany.

 10. Na stronie www będzie dostępne dla Twoich klientów nowe menu.

Tworzenie wielu menu (sieć restauracji)

Załóżmy, że masz sieć 3 lokali: w Warszawie, w Gdańsku i w Krakowie. Chcesz aby lokal z Warszawy i Gdańska miały wspólne menu i różne ceny a lokal z Krakowa miał osobne menu.

 1. W zakładce Menu rozwiń opcje i wybierz Zarządzaj wieloma menu .

 2. W istniejącym menu wejdź poprzez opcje wejdź w edycje.

 3. W formularzu zmień nazwę np. „Menu Warszawa i Gdańsk” i z listy wybierz lokale „Warszawa” i „Gdańsk” .

 4. W istniejącym cenniku poprzez jego opcje wejdź w edycje. Zmień jego nazwę na np. „Warszawa” i wybierz lokal „Warszawa” .

 5. Aby dodać drugi cennik w menu wybierz opcje a następnie Stwórz nowy cennik. Nadaj nazwę np. „Cennik Gdańsk” i wybierz lokal „Gdańsk” .

 6. W obu cennikach kategorie i produkty będą takie same. Różnica będzie występować w cenach. Wybierając „Cennik Warszawa” będą widoczne ceny dla lokalu „Warszawa” , a w „Cennik Gdańsk” będą ceny dla lokalu „Gdańsk” .

 7. Wybierz „Cennik Warszawa” i wprowadź menu i ceny dla lokalu „Warszawa” . Zobacz jak dodać kategorie i produkty.

 8. W menu poprzez opcje w lewym górnym rogu możesz szybko przełączać się pomiędzy cennikami i menu. Wybierz z listy „Cennik Gdańsk” i wprowadź ceny dla lokalu „Gdańsk” .

 9. Wróć do zarządzania menu i analogicznie stwórz teraz menu i w nim cennik. Przypisz menu i cennik do trzeciego lokalu „Kraków” .

 10. Wprowadź menu i ceny dla lokalu „Kraków” .

 11. Na stronie www po wybraniu lokalu pojawi się menu wraz z odpowiednimi cenami.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?