W panelu administracyjnym UpMenu jako klient korzystający z systemu zamówień online masz możliwość wgrania własnego tła do iframe.

Wgrywanie własnego tła do iframe

  1. Przejdź do zakładki "Strona www", wybierz "Szablon".

  2. Rozwiń opcje, wybierz "Edytor HTML".

  3. Przejdź do pozycji "Zasoby" i wgraj własny plik ze zdjęciem, które ma stanowić nowe tło. Rekomendujemy zdjęcia o szerokości: 2000px, proporcjach: panorama, formacie: jpg

  4. W sekcji "Style" otwórz plik custom-style.css i dodaj w pierwszej linijce poniższy kod:

body { 
background-image: url({{site.assets_path}}/FILE_NAME.jpg);
}

wpisując w nim w miejscu "FILE_NAME.jpg" nazwę pliku tła, które chcesz wgrać, rozszerzenie pliku wpisane w kodzie musi być takie samo jak rozszerzenie wgranego pliku w Zasobach. Zwróć uwagę, aby w twojej nazwie pliku nie występowały polskie znaki, ponieważ mogą one nie być akceptowalne i tło się wtedy nie wgra.

5. Wybierz "Zapisz".

6. Wygrane przez Ciebie tło jest teraz widoczne na stronie Twojej restauracji.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?