Przystępując do programu partnerskiego UpMenu w Polsce musisz prowadzić działalność gospodarczą. Prowizja z programu rozliczna i wypłacana jest każdego miesiąca, na podstawie wystawianych faktur. Faktura ładowana do systemu musi być poprawna formalnie, aby tak się stało należy wypełnić niezbędne informacje do jej wystawienia.

Poprawna faktura VAT

  1. Numery faktur powinny być prawdziwe, kolejne po sobie, w danym roku numery nie mogą się powtórzyć.

  2. Data wystawienia i data sprzedaży (data usługi) nie muszą być takie same, ale zgodne ze stanem faktycznym.

  3. Dane faktury powinny być aktualne, muszą się na niej znaleźć nazwa firmy, NIP, adres sprzedawcy i nabywcy: Tastysoft Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 85/87 p.XI lok.8 90-057 Łódź NIP 7252058310

  4. W polu nazwa towaru lub usługi wpisz realną usługę, która została wykonana, np. Prowizja z programu partnerskiego - Listopad 2020.

  5. W polu „Stawka VAT”, wstaw stawkę odpowiednią dla rodzaju prowadzonej działalności.

  6. Faktura musi zawierać jednostkę miary (np. Usługi), ilość, cenę netto, wartość netto (pomnożenie liczby przez cenę), kwotę VAT, łączną wartość brutto (wartość netto + kwota VAT).

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?