UpMenu to polska firma o międzynarodowym zasięgu, umożliwiająca korzystanie ze swoich produktów zarówno firmom jak i osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia również status rejestracji do VAT.

Świadczenie usług na rzecz podatników nie mających w Polsce siedziby ani stałego miejsca działalności gospodarczej

W przypadku eksportu usług na rzecz innego podatnika od wartości dodanej to na nabywcy ciąży obowiązek opodatkowania transakcji w kraju, w którym ma on siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej (bądź stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej). W takiej sytuacji ma miejsce "odwrotne obciążenie".

Zastosowanie odwrotnego obciążenia nie jest możliwe, w przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz osób: nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dla klientów zobowiązanych do rozliczenia podatku od wartości dodanej, na fakturze nie zostaną wykazane kwoty podatku oraz stawki VAT. W takich sytuacjach stosuje się najczęściej adnotację "np" - nie podlega opodatkowaniu, a dodatkowo na fakturze zostanie umieszczony zapis "odwrotne obciążenie".

Świadczenie usług na rzecz podatników z krajów Unii Europejskiej

W przypadku chęci nabycia usługi UpMenu przez klientów z innego kraju UE wymagana jest rejestracja do celów VAT UE. Rejestracja podmiotu jako podatnika VAT-UE powoduje, iż powinien on posługiwać się przy dokonywaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych NIP-em poprzedzonym kodem swojego kraju.

Faktury dla kontrahentów z UE zawierają również numer VAT UE nabywcy oraz odbiorcy.


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?