Jeśli posiadasz więcej niż jedną restaurację lub sieć restauracji, w panelu administracyjnym UpMenu możesz ustawić kolejność wyświetlania twoich lokali na stronie internetowej.

Sortowanie kolejności restauracji

 1. Przejdź do "Restauracja" → "Ustawienia zamówień".

 2. Rozwiń "Ustawienia zaawansowane".

 3. W "Sortowanie restauracji" wybierz sposób w jaki chcesz aby wyświetlała się lista twoich restauracji.

 4. "Zapisz" zmiany.

 5. Efekt wprowadzonych zmian jest widoczny na stronie restauracji.

Sposoby sortowania kolejności restauracji

Sposoby sortowania jednakowego dla listy wszystkich lokali oraz listy lokali dowożących pod podany adres:

 • Ręczny - zgodnie z kolejnością ustawioną w zakładce "Restauracja"→"Adres i kontakt". Kolejność tą możesz edytować przesuwając lokale.

 • Najtańsza dostawa - od najtańszej do najdroższej dostawy

 • Alfabetyczny

 • Losowy - przy każdym wejściu na stronę kolejność będzie różna

Sposoby sortowania innego dla list wszystkich lokali oraz innego dla listy lokali dowożących pod podany adres:

 • Ręczne → Najtańsza dostawa - lista wszystkich restauracji będzie zgodna z kolejnością w zakładce "Restauracja"→"Adres i kontakt" a po wyszukaniu adresu pojawią się kolejno restauracje od najtańszej dostawy

 • Ręczne → Najbliżej - lista wszystkich restauracji będzie zgodna z kolejnością w zakładce "Restauracja"→"Adres i kontakt" a po wyszukaniu adresu pojawią się lokale znajdujące się najbliżej podanego adresu

 • Alfabetycznie → Najtańsza dostawa - lista wszystkich restauracji będzie zgodna z kolejnością alfabetyczną, a po wyszukaniu adresu pojawią się kolejno restauracje od najtańszej dostawy

 • Alfabetycznie → Najbliżej - lista wszystkich restauracji będzie zgodna z kolejnością alfabetyczną, a po wyszukaniu adresu pojawią się lokale znajdujące się najbliżej podanego adresu

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?