W UpMenu masz możliwość wprowadzenia limitów na poszczególne godziny w dowolne dni tygodnia dla zamówień w ujęciu ogólnym jak i dla poszczególnych sposobów dostarczenia, a ponadto dla rezerwacji stolików. Dzięki temu zoptymalizujesz pracę personelu i możliwość obsługi klientów.

Ogólne ustawienia limitów zamówień

Korzystając z ogólnych ustawień dla wszystkich sposobów dostarczenia możesz wprowadzić ograniczenie zamówień dostosowując ilość do natężenia ruchu klientów w poszczególne dni i godziny.

 1. Przejdź do zakładki "Ustawienia" → " Limity zamówień".

 2. Włącz opcję "Ograniczenie zamówień".

 3. Wybierz kartę "Wszystkie sposoby dostarczenia".

 4. Ustaw limity zamówień wprowadzając odpowiednie liczby w poszczególnych komórkach dla dni oraz godzin, w których chcesz zastosować ograniczenia np. ze względu na godziny szczytu.

 5. Pamiętaj, że przedziały czasowe ustawione są co godzinę np. 10:00 do 10:59.

 6. Zapisz wprowadzone limity.

 7. Klienci składając zamówienie o godzinie lub na konkretną godzinę, dla której został osiągnięty limit zobaczą komunikat, że nie jest możliwe złożenie zamówienia w tym przedziale czasowym.

Ustawienie limitów dla poszczególnych typów zamówień

Korzystając z opcji ograniczeń dla konkretnych sposobów dostarczenia takich jak: dostawa, odbiór osobisty i na miejscu szczegółowo dopasowujesz możliwości obsługi klientów. Zastosowane ograniczenia mają na celu np. zmniejszenie liczby dostaw w godzinach szczytu.

 1. Przejdź do zakładki "Ustawienia" → "Limity zamówień".

 2. Włącz opcję "Ograniczenie zamówień", jeśli dotychczas nie ustawiałeś limitów.

 3. Wybierz kartę szczegółową np. Dostawa.

 4. Ustaw limity zamówień wprowadzając odpowiednie liczby w poszczególnych komórkach dla dni oraz godzin, w których chcesz zastosować ograniczenia, np. ze względu na duże natężenie ruchu drogowego.

 5. Pamiętaj, że przedziały czasowe ustawione są co godzinę np. np. 10:00 do 10:59.

 6. Zapisz wprowadzone limity.

 7. Karty szczegółowe mają wyższy priorytet nad kartą ogólną więc w pierwszej kolejności system zastosuje limity dla poszczególnych sposobów dostarczenia.

 8. Klienci składając zamówienie o godzinie lub na konkretną godzinę, dla której został osiągnięty limit zobaczą komunikat, że nie jest możliwe złożenie zamówienia w tym przedziale czasowym.

Ustawienie limitów rezerwacji stolików

Skorzystaj z możliwości ustawienia limitów rezerwacji stolików aby efektywnie zarządzać obsługą sali. Dzięki tej opcji możesz łatwiej dostosować funkcjonowanie lokalu do ograniczeń związanych z ilością przyjmowanych gości.

 1. Przejdź do zakładki "Ustawienia" → "Limity zamówień".

 2. Włącz opcję "Ograniczenie rezerwacji".

 3. Ustaw limity rezerwacji wprowadzając odpowiednie liczby w poszczególnych komórkach dla dni oraz godzin, w których chcesz zastosować ograniczenia np. z uwagi na duży ruch klientów w porze lunchu.

 4. Pamiętaj, że przedziały czasowe ustawione są co godzinę np. 10:00 do 10:59.

 5. Zapisz wprowadzone limity.

 6. Klienci dokonując rezerwacji na godzinę, dla której został osiągnięty limit zobaczą komunikat, że nie jest możliwe jej wykonanie w tym przedziale czasowym.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?