UpMenu daje możliwość zmiany godzin dostawy w zależności od strefy. Możesz dowolnie konfigurować godziny dostaw do klientów w zależności od ich lokalizacji, aby efektywniej prowadzić swoją restaurację.

  1. Przejdź do "Restauracja" - "Strefy dostaw".

  2. Wybierz strefę, którą chcesz zmodyfikować i rozwiń opcje.

  3. Kliknij „Zmień godziny dostaw”.

  4. Włącz opcję „Godziny dostawy są różne dla tej strefy”.

  5. Ustaw dni i godziny rozpoczęcia i zakończenia dostaw dla tej strefy.

  6. Zapisz zmiany.

  7. Jeśli zamówienie zostanie złożone w innym czasie niż ustawione godziny dostawy, Twój klient zobaczy komunikat informujący go o godzinach dowozu w jego region podczas składania zamówienia.

Sprawdź jak zarządzać strefami dostaw i ustawić godziny pracy.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?