Kompensata jest to sposób na rozliczenie wzajemnych transakcji kontrahentów, zarówno zobowiązań jak i należności w formie bezgotówkowej. W przypadku gdy obie strony transakcji są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony.

W UpMenu, gdy włączysz płatności on-line za pomocą PayU płatności te będą rozliczane fakturami wystawianymi przez UpMenu. Oznacza to, że automatycznie płatności zostają rozliczane w drodze kompensaty i nie otrzymasz już innych faktur od operatora PayU.

Jak czytać fakturę rozliczaną w drodze kompensaty?

W UpMenu posługujemy się dwoma typami rozliczeń faktur w drodze kompensaty:

- fakturą z obowiązkiem zwrotu środków uzbieranych z płatności online - jeśli Twoje środki przekraczają wysokość należności za usługi UpMenu otrzymasz odpowiedni zwrot

- fakturą z obowiązkiem dopłaty.

Faktura z obowiązkiem zwrotu środków z płatności online

Jeśli w danym okresie rozliczeniowym jesteś w stanie uregulować całą kwotę za usługi UpMenu ze środków zebranych z płatności online otrzymasz fakturę z obowiązkiem zwrotu środków.

W wyszczególnionych częściach faktury widzimy, że w tym przypadku za usługi UpMenu została naliczona kwota w wysokości 205,70 PLN.

WAŻNE: Jak widać, przy należnej kwocie figuruje dopisek "Zapłacono". Oznacza to, że nie ma już potrzeby samodzielnego regulowania płatności.

Zawsze zwracaj uwagę, czy taki dopisek widnieje na fakturze. W przeciwnym razie będzie tam znajdował się inny dopisek - w tym przypadku użytkownik musi uregulować fakturę.

W części pokazanej na zdjęciu powyżej znajduje się również informacja o tym, że faktura została rozliczona w drodze kompensaty.

Zysk restauracji wynikający z płatności online za dany okres wynosi 1118,52 PLN.

Z kwoty 1118,52 PLN odjęto należność za usługi UpMenu w wysokości 205,70 PLN. Reszta kwoty jest do wypłaty dla restauracji. Restauracja otrzyma zatem zwrot w wysokości 912,82 PLN.

Widzimy również adnotację, że ta należność została zwrócona na konto restauracji.

Faktura częściowo rozliczona w drodze kompensaty z obowiązkiem dopłaty

Jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie masz możliwości uregulowania całej kwoty za usługi UpMenu ze środków zebranych z płatności online otrzymasz fakturę częściowo rozliczoną w drodze kompensaty z obowiązkiem dopłaty.

W wyszczególnionych częściach faktury widzimy, że w tym przypadku za usługi UpMenu została naliczona kwota w wysokości 505,63 PLN.

W części pokazanej na zdjęciu powyżej znajduje się również informacja o tym, że faktura została rozliczona w drodze kompensaty.

Zysk restauracji wynikający z płatności online za dany okres wynosił 275,00 PLN.

Z kwoty 275,00 PLN odjęto należność za usługi UpMenu w wysokości 275,00 PLN.

W tym przypadku kompensata nie może być w całości zrealizowana, ponieważ dostępne środki nie są wystarczające, by pokryć całość kosztów użytkowania UpMenu, dlatego znajduje się tam również dopisek o konieczności dopłaty 230,63 PLN.

Odczytywanie kwoty do wypłaty za płatności online

Aby sprawdzić poszczególne kwoty należne za płatności online, wejdź w Raporty -> Historia zamowień

Tam znajdziesz filtry, które pozwolą Ci ustalić konkretne zamówienia, których rozliczenie chcesz zobaczyć.

Po wybraniu konkretnego okresu rozliczeniowego, odpowiednie sumy pojawią w polach w zakładce Podsumowanie rozliczenia.

W polu Kompensaty znajdziesz ilość zamówień rozliczonych kompensatą oraz szacowaną wartość należną za rozliczone zamówienia.

WAŻNE: Pamiętaj, że jeśli okres rozliczeniowy, który chcesz sprawdzić jeszcze się nie zakończył, to kwota, która się wyświetli po ustawieniu filtra, jest kwotą orientacyjną.

Wskazówka: Mając włączone płatności online PayU próba rozliczenia faktury za usługi UpMenu będzie w pierwszej kolejności rozliczana w drodze kompensaty. Jeśli nie masz wystarczających środków, reszta dopłaty będzie pobrana automatycznie z Twojej podpiętej do systemu karty płatniczej. Jeżeli nie masz podpiętej karty musisz zrealizować przelew. Fakturę od UpMenu otrzymasz drogą mailową oraz znajdziesz ją w systemie.

WAŻNE: Zawsze upewniaj się, że na fakturze widnieje dopisek 'Rozliczona' - oznacza to, że nie ma potrzeby opłacania otrzymanej faktury. W przeciwnym razie oznacza to, że z jakiegoś powodu faktura nie mogła być rozliczona automatycznie i płatność musi być uregulowana.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?