System UpMenu pozwala na ustawienie dodatkowej opłaty, którą musi opłacić klient za wybranie odbioru osobistego.

  1. Przejdź do „Restauracja” → „Ustawienia zamówień”.

  2. Rozwiń „Ustawienia zaawansowane”.

  3. Przejdź do sekcji „Opłata manipulacyjna” i ustaw opłatę manipulacyjną dla wybranego sposobu dostawy.

  4. Zapisz zmiany.

  5. Opłata manipulacyjna zostanie doliczona do ceny zamówienia po wybraniu przez klienta rodzaju dostawy, do którego została przypisana.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?